Bij De Kleurenboom krijgt je kind les in een groene omgeving. We werken volgens de principes van het Daltononderwijs en staan dicht bij de kinderen. Zo kunnen ze zich ontplooien tot gelukkige jonge mensen die van aanpakken weten en kunnen samenwerken.  

Persoonlijk 

We leren jou en je kind graag kennen. Onze deur staat altijd open. Je kind mag zichzelf zijn en zich ontwikkelen. De dag begint met een warm welkom aan de schoolpoort, waarna je je kleuter kan afzetten aan de klas. Kinderen van de lagere school gaan zelfstandig naar binnen. Een rustige start van de dag: ze bekijken de taken op het bord, lezen of spelen een spel. Doet je peuter nog een dutje tijdens de middag? Dat kan! De voor- en naschoolse opvang is in de school zelf. Lekker vertrouwd. 

Daltononderwijs 

Onze kinderen leren zelfstandig nadenken, hun werk plannen, het eigen leerproces in handen nemen: hoever sta ik, waar kan ik in groeien? Dat begint vanaf de kleuterklas, waar de kindjes zelf aanduiden in welke hoek ze willen werken. De leerkrachten sturen niet, maar ondersteunen en coachen. In de lagere school wordt de zelfsturing steeds groter. 

Onze leerlingen leren keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen. Ze ontdekken waarden, normen en grenzen. Bij een conflict luisteren we naar de kinderen: waarom reageerde je op die manier, wat is jouw kant van het verhaal en hoe had je het anders kunnen doen? 

Samenwerkend leren is een even belangrijke pijler. Vanaf de kleuterklas werken kinderen samen in groepjes. Met vriendjes, maar ook met andere kinderen uit de klas. Ze helpen elkaar vanuit hun kwaliteiten. In de derde kleuterklas krijgt je kind een meter of peter uit het vijfde leerjaar. Ze doen samen leuke dingen. Zo leert je kind de lagere school kennen en kan het in het eerste leerjaar altijd bij iemand terecht.  

Talenten en interesses 

Elke week tonen de leerlingen in de verschillende kringen wat hen speciaal maakt. Ze bespelen een instrument, brengen hun huisdier mee, vertellen over hun favoriete boek … Doordat we inspelen op hun interesses en talenten, durven ze makkelijker voor een groep te praten. De andere kinderen leren actief luisteren: de juiste vragen stellen, complimenten geven, verwoorden wat beter kon.  

Krachtige speel- en leeromgeving  

Onze leerlingen krijgen de vrijheid om buiten het klaslokaal te leren, bijvoorbeeld in de werkhuisjes op de gang. Zo leren ze zelf hoe en waar ze het best tot rust komen, zonder anderen daarbij te storen.  

Op de speelplaats en in de kleutertuin kunnen ze ravotten, ontdekken, experimenteren. Vuil worden mag! De kinderen zorgen voor onze moestuin en konijnen. Regelmatig trekken we erop uit: we bezoeken het rusthuis, nemen deel aan fietsdagen en andere activiteiten in Ekeren. Na de uren kan je kind op school muziekles volgen van de Academie van Ekeren, turn- of circuslessen. 

Leerling en ouder, jullie mening telt 

Tijdens de leerlingenraad bespreken de zesdejaars wat ze willen veranderen in de school: de aanleg van de nieuwe speelplaats, betere afspraken binnen de school. Wil jij ook meedenken over onze school? Dan kan je terecht bij het oudercomité De Daltons. Zij organiseren koffiebabbels, leerrijke infomomenten en de jaarlijkse picknick. Ze helpen ons ook om dingen te financieren en brainstormen mee over nieuwe initiatieven zoals een buitenklas. Welkom!  

Moeder, kind en juf in stedelijke basisschool De Kleurenboom