Op onze school vinden we inspraak en participatie erg belangrijk. Daarom hebben we verschillende mogelijkheden waarop leerlingen en ouders mee school kunnen maken.

Maandelijks houden de leerlingen van het 6e leerjaar een leerlingenraad met de kinderen van K3 en heel de lagere school. Op de schoolraad kunnen alle leerlingen hun mening geven en praten over :

  • zaken die ze heel goed vinden op school
  • zaken die ze willen veranderen op school
  • nieuwe ideeën en initiatieven

Na de schoolraad worden de nieuwe initiatieven besproken met een afvaardiging van het 6e leerjaar en de directie, zodat er bepaald kan worden wat mogelijk is binnen de school.

Ouders maken mee school in het oudercomité De Daltons. Tijdens de vergaderingen praten ze over wat de ouders kunnen betekenen voor de Kleurenboom.

  • Het oudercomité denkt na over:
  • medewerking aan de verkeersopvoeding;
  • ideeën voor leuke en leerrijke initiatieven;
  • publiciteit voor de school;
  • hulp bij allerlei activiteiten.

Met de opbrengsten van het oudercomité investeren we in extra middelen voor de school en de kinderen.

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van activiteiten van het oudercomité? Of wil je graag met ons kennismaken?

Aarzel niet en stuur ons een mailtje via ocdedaltons@gmail.com of check de Facebook-pagina.